سه شنبه, آذر 16, 1395

راهنمای استفاده از سامانه گردش کار اعضای هیأت علمی راهنمای استفاده از سامانه گردش کار اعضای هیأت علمی

«قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه» جهت مطالعه راهنمای استفاده از سامانه گردش کار اعضای هیأت علمی می توانید درسایت امور اداری به اداره کارگزینی---» واحد امور اعضای هیأت علمی، ... ادامه مطلب ...

توقف
 سامانه گردش کار سامانه اتوماسیون اداری سامانه خدمات بازنشستگی
  سامانه ارزشیابی کارکنان سامانه احکام الکترونیک

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت سرمایه انسانی و امور پشتیبانی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.