دوشنبه، 31 شهریور 1399

معرفی کارکنان اداره رفاه


رئیس اداره رفاه:

مریم ملکی

شماره تماس: داخلی 2074

شماره تماس مستقیم:88058906

 

 

 

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.