دوشنبه، 31 شهریور 1399

واحد وام و تسهیلات اداره رفاه

   مدارک لازم جهت پرداخت كمك هزينه ازدواج كارکنان(رسمي- پيمانی):

  - تصویر صفحات 1و2 شناسنامه کارمند (شاغل یا بازنشسته)

  -تصویر صفحات 1و2 شناسنامه مزدوجین ( عروس و داماد )

  -اصل و تصویر صفحات 1 ،2 ، 3 و 4 سند ازدواج ( همچنین ارائه تصویر صفحه 18 سند ازدواج در صورتی که مادر کارمند و پدر دارای شغل آزاد باشد ، الزامی است)

  -تصویر گواهی ابطال دفترچه بیمه مزدوج یا تکمیل فرم افزایش عائله مندی بیمه برای کلیه صندوق ها

  -درخواست کتبی کارمند شاغل

   -در صورت شاغل بودن فرزند نامه اي مبني بر اينكه کمک هزینه ازدواج از محل کار دریافت ننموده است.

 مدارک لازم جهت پرداخت كمك هزينه فوت کارمند شاغل یا بازنشسته:

  -تصویر صفحات باطل شده شناسنامه متوفی

   -تصویر گواهی فوت صادره از ثبت احوال و نامه صادره پزشکی قانونی

   -درخواست کتبی

 مدارک لازم جهت پرداخت کمک هزینه فوت افراد تحت تکفل:

    -تصویر صفحات باطل شده شناسنامه متوفیپ

    -تصویر گواهی فوت صادره از ثبت احوال

    -درخواست کتبی 

مدارک لازم جهت استفاده از کمک هزینه مهد کودک:

   -درخواست متقاضی جهت برقراری کمک هزینه مهدکودک (طبق فرم شماره 4-2-1)

   -تصویر شناسنامه فرزند عضو

   -تصویر شناسنامه خود عضو صفحه اول و دوم

لازم به ذکر است که یارانه ی مهد کودک تا پایان 5 سالگی پرداخت میگردد و استفاده کننده از این تسهیلات موظف است با پایان یافتن 5 سالگی فرزند خود مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهد، در غیر اینصورت تمامی وجه پرداختی از تاریخ اتمام 5 سال از حقوق ایشان کسر می گردد.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.