دوشنبه، 31 شهریور 1399

فضای سبز

 وظایف کارشناس فضای سبز دانشگاه الزهراء (س)

        * برنامه ریزی های لازم جهت فضای سبز.

       * تهیه برنامه های فصلی و سالیانه فضای سبز شامل (گل کاری، درختکاری و ...)

       * نظارت بر آماده شدن محوطه برای درختکاری، گل کاری و چمن کاری و ...

       * نظارت بر کاشت بذر، هرس گل های دائمی، درختان و درختچه ها.

       * نظارت و ارائه توصیه های لازم برای سم پاشی و کوددهی به درختان، گلها و گیاهان.

       * نظارت های لازم جهت جمع آوری و نگهداری گل ها و گیاهان برای تکثیر.

       * بازدید از فضای سبز دانشگاه و راهنمایی پرسنل فضای سبز.

       * تقسیم کار بین باغبانان و کارگران.

       * رسیدگی به وضع لباس و ابزار کار کارکنان تحت سرپرستی.

       * تهیه و تنظیم گزارش های لازم.

       * طراحی و کاشت محوطه های جدید الاحداث دانشگاه.

       * احداث شبکه های آبیاری تحت فشار (بارانی - قطره ای) بدلیل صرفه جویی در مصرف آب. 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.