دوشنبه، 31 شهریور 1399

فرم .....

آخرین اخبار اداره پشتیبانی و تدارکات
  جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه ( تاریخ: [IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd MMMM yyyy HH:mm] )

جلسه بررسی پیشنهادات در خصوص انعقاد قرارداد در خصوص پسماندهای دانشگاه با حضور مدیر امور اداری و پشتیبانی ،ریس اداره تدارکات و پشتیبانی، مسول اداره پسماند ناحیه 1،کارشناسان بازیافت،کارشناس خاک و زباله، مدیر خدمات شهری منطقه 3-ناحیه یک، مدیر اداره فنی و ترافیک ناحیه1

  مراسم بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر 10 اردیبهشت 1397 در دانشگاه الزهرا ( تاریخ: [IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd MMMM yyyy HH:mm] )
اداره خدمات عمومی

  مسئول اداره پشتیبانی و تدارکات : 

یوسف سلیاری
تلفن:2524

مسئول دفتر اداره پشتیبانی و تدارکات :

 اعظم معصوم جماعت
تلفن: 2538

مسئول خدمات اداره امور پشتیبانی:

 اعظم معصوم جماعت
تلفن:2534-2538

 

  مسئول خدمات مالی و تدارکات

محمد گلعلیزاده
تلفن:2521

   مسئول واحد نقلیه:

اشتر دوستی
تلفن: 2473-2474

  شرح وظایف:

1- هماهنگی کارپردازها
2- هماهنگی وسائط نقلیه برای داخل و خارج از دانشگاه
3- نظارت مستقیم بر واحد نقلیه.
4- اجرای امور خدمات
5- نظارت برمشاغل پشتیبانی
6- قبض انبار
7- برگزاری مناقصات و مزایده ها.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.