دوشنبه، 31 شهریور 1399

واحد نقلیه

تحت پوشش قراردادن درخواست نقلیه کلیه واحد ها جهت نقل و انتقال به داخل و یا خارج از دانشگاه.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.