دوشنبه، 31 شهریور 1399

معرفی کارکنان کارگزینی غیر هیأت علمی
اعضای کمیته بازنگری اصلاحیه دستورالعمل ارتقا رتبه


خانم زهرا گیاهی

خانم نازنین جمشیدی

خانم اعظم وفایی

خانم نسرین فرزانه دخت

خانم زهرا وزیری 

خانم ثریا مردانی

خانم سهیلا گشاده دل 

خانم شبنم عباسی

خانم رقیه ناجی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.