دوشنبه، 31 شهریور 1399

معرفی کارکنان کارگزینی غیر هیأت علمی
 
  شماره تماس اعضای اداره کارگزینی غیر هیأت علمی
 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

نازنین جمشیدی

رئیس اداره

2089

_

اعظم وفایی

کارشناس مسئول

2087

_

طاهره نجفی

کارشناس مسئول

2036

_

طناز رضایی

کارشناس

2054

_

شب بو دیوانی

کارشناس

2088

_


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.