دوشنبه، 31 شهریور 1399

 

 اهداف، مأموریت ها و شرح وظایف
 

 اعمال واجراي قوانين، مقررات و آئين نامه هاي استخدامي اعضاي هيئت علمي 

 انجام امور مربوط به عضويت داوطلبان استفاده از طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه بر اساس مقررات و آئين نامه هاي موضوعه 

 صدور انواع احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي شامل احكام استخدامي، تبدیل وضعیت استخدامی، ترفيع پایه، ضريب حقوق، ماموريت تحصيلي، فرصت مطالعاتي، مرخصي بدون حقوق، تغيير عائله مندي و ارتقاء مرتبه 

 انجام امور مربوط به ترفيع پايه سالانه اعضاي هيات علمي بر اساس مقررات و آئين نامه هاي موضوعه 


 

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.