دوشنبه، 31 شهریور 1399

آموختنی ها و اطلاعیه ها
معرفی کارکنان کارگزینی
 
  شماره تماس اعضای اداره کارگزینی هیأت علمی
 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

شبنم کیوان نیا

معاون مدیر امور اداری  _سرپرست اداره

2086

_

مهسا جدیدی

کارشناس

2025

_

مریم حاجیان

کارشناس

2044

_

 

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.