دوشنبه، 31 شهریور 1399

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 فروردین 1399
#کرونا را شکست می دهیم

  #کرونا را شکست می دهیم

امتیاز: Article Rating

#کرونا را شکست می دهیم

اشتراک گذاری
تصاویر
  • #کرونا را شکست می دهیم
ثبت امتیاز

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.