دوشنبه، 31 شهریور 1399

معرفی مدیریت

 

 معرفی مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مديريت منابع انساني را شناسايي،انتخاب،استخدام،تربيت و پرورش نيروي انساني به منظور نيل به اهداف سازمان تعريف کرده اند .
 منظور از منابع انساني يک سازمان تمام افرادي است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند . منظور از سازمان ،تشکيلات بزرگ يا کوچکي است که به قصد و نيتي خاص و براي رسيدن به اهدافي مشخص به وجود آمده است .

 مدیرامور اداری و پشتیبانی

دکترپرویزفتاحی

دکتر ی مهندسی صنایع 

 شماره داخلی:2069

شماره مستقیم: 88049935

شماره فکس: 88049935

رایانامه: edari.alzahra@gmail.com

 شرح وظایف

1. استخدام
كارمنديابي؛ ترفيع و انتقال؛ انتخاب از طریق مصاحبه و آزمون استخدامي؛ اطلاعات و آمار پرسنلي؛ انتصاب

2. آموزش و توسعه منابع انساني:
نيازسنجي آموزشي؛ پيش‌بيني مکان و تسهيلات آموزشي؛ برنامه‌ريزي آموزشي؛ اجراي برنامه‌هاي آموزشي؛ تأمين مربي؛ ارزيابي آموزشي.

3. جبران خدمات (حقوق و دستمزد):
تجزيه و تحليل شغل؛ تنظيم طرح حقوق؛ تعيين استاندارد كار؛ تعيين ارزشيابي مشاغل.

4. نظام روابط كار (حقوق كارگر و كارفرما):
عقد قرارداد؛ نظارت در امور انضباطي؛ تعيين شرايط و ساعات كار؛ رسيدگي به شكايات.

5. نظام نگهداري كاركنان (بهداشت و ايمني و خدمات رفاهي كاركنان):
نظارت در امر بهداشت و خدمات درماني؛ نظارت در امور آموزش ايمني؛ نظارت در برنامه‌ريزي و اجراي امور ايمني؛ بيمه كاركنان؛ كمك در طرح‌ريزي مهندسي انساني؛ ايجاد تسهيلات رفاهي.

6. جدا شدن كاركنان از سازمان.

7. اخراج؛ بازنشستگي؛ بازخريد.
 

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.