دوشنبه، 31 شهریور 1399

آخرین اخبار کمیته اصلاح الگوی مصرف
ساختار تشکیلاتی

اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه الزهرا به شرح ذیل می باشد:

  • سرکار خانم دکتر ناهید محمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه و فعال در حوزه محیط زیست)- دبیر کمیته.
  • جناب آقای یوسف سلیاری(مسئول امور فضای سبز، نقلیه و خدمات دانشگاه)- عضو کمیته.
  • سرکار خانم اعظم معصوم جماعت (مسئول امور خدمات)- عضو کمیته.
  • یک نفر دانشجو از خوابگاه دانشجویان- عضو کمیته.
  • جناب آقای مهندس محمد علی مرادی (مهندس کشاورزی)- عضو کمیته.
  • جناب آقای مهندس محمد حیدر اولاد (رئیس دفتر فنی و طرح های عمرانی)- عضو کمیته.

 سومین نشست نمایندگان اجرایی و رفاهی بهمن-96

 نیترات وتاثیرات آن بر سلامتی


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.