دوشنبه، 31 شهریور 1399

آخرین اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 10 فروردین 1399
پیام ریاست محترم دانشگاه و معاونت اداری مالی  به مناسبت روز جانباز(لطفاً کلیک نمائید)

  پیام ریاست محترم دانشگاه و معاونت اداری مالی به مناسبت روز جانباز(لطفاً کلیک نمائید)

امتیاز: Article Rating
مشاهده در تصاویرمربوط به خبر
اشتراک گذاری
تصاویر
  • پیام ریاست محترم دانشگاه و معاونت اداری مالی  به مناسبت روز جانباز(لطفاً کلیک نمائید)
  • پیام ریاست محترم دانشگاه و معاونت اداری مالی  به مناسبت روز جانباز(لطفاً کلیک نمائید)
  • پیام ریاست محترم دانشگاه و معاونت اداری مالی  به مناسبت روز جانباز(لطفاً کلیک نمائید)
ثبت امتیاز

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.