دوشنبه، 31 شهریور 1399

آخرین اخبار
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 10 تیر 1399
جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه

  جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه

امتیاز: Article Rating

جلسه بررسی پیشنهادات در خصوص انعقاد قرارداد در خصوص پسماندهای دانشگاه 

جلسه مذکور با حضور مسولین شهرداری و اداره بازیافت ناحیه 1 جهت بررسی و کارشناسی موارد ذیل تشکیل گردید:

 • دفع پسماند های تر 
 • تفاهم نامه با شرکت بهینه سبز در ارتباط با جمع اوری پسماند های خشک 
 • بررسی عریض شدن پیاده روها به دلیل محدودیت های موجوددر ضلع شمالی دانشگاه 
 • بررسی پارکینگ های دانشگاه مشکلات ترافیک در محدوده مدرسه و ضلع شمالی دانشگاه 
اشتراک گذاری
تصاویر
 • جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه
 • جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه
 • جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه
 • جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه
 • جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه
 • جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه
 • جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه
 • جلسه بررسی پیشنهادات درخصوص مدیریت پسماند های دانشگاه با شهرداری منطقه
ثبت امتیاز

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.