پنجشنبه, 22 آذر 1397

امور اعضای هیات علمی

 

شامل: استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع پایه، ارتقاء مرتبه، انتصاب، اعزام به مأموریت های آموزشی و خارج از سازمان، احکام افزایش سالانه، مکاتبات با وزارت متبوع و سایر سازمانها حسب نیاز.

1-اعمال واجراي قوانين ، مقررات وآئين نامه هاي استخدامي اعضاي هيئت علمي .

2- انجام امور مربوط به ترفيع پايه سالانه اعضاي هيات علمي بر اساس مقررات وآئين نامه هاي موضوعه .


* راهنمای استفاده از سامانه گردش کار اعضای هیأت علمی

* شیوه نامه مرخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهراء

* دستورالعمل مأموریت پژوهشی اعضای هیأت علمی

فرم های مأموریت پژوهشی اعضای هیأت علمی

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.