پنجشنبه, 22 آذر 1397

معرفی کارکنان اداره رفاه

 

رئیس اداره رفاه:

ذکریا برهانی

شماره تماس: 2074

رایانامه: zborhani@alzahra.ac.ir

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.