پنجشنبه, 22 آذر 1397

قوانین و مقررات اداره رفاه

 

 صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی کارکنان رسمی و افراد تحت تکفل آنان:

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.

2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر

3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال.

4- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 20 سال.

5- آخرین فیش حقوقی سرپرست و تصویر حکم رسمی آزمایشی مستخدم.

6- یک قطعه عکس برای هر بیمه شده.

 تعویض و تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی:

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.

2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر

3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال.

4- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 20 سال.

5- آخرین فیش حقوقی سرپرست .

 صدور دفترچه بیمه تأمین اجتماعی برای کارکنان پیمانی و قراردادی

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.

2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر

3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال.

4- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 20 سال.

 بيمه تكميلي

بيمه تکميلی دانشگاه در حال حاضر بيمه آسیاکد 3743می باشد و کليه مراکز درمانی طرف قرارداد بيمه آسیا و نحوه استفاده از آن را در سایت www.bimehasia.com ،قسمت مراجع درمانی می توانيد ملاحظه نماييد.

 مدارك لازم جهت دریافت هزینه از بيمه تكميلی آسیا

جهت اطلاع از مدارک اینجا کلیلک کنید.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.