پنجشنبه, 22 آذر 1397

واحد بیمه و خدمات اجتماعی

 مدارک مورد نیاز جهت تأیید مدارک دندانپزشکی بیمه آسیا

 تعرفه خدمات دندان پزشکی بیمه آسیا

 
صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی کارکنان رسمی و افراد تحت تکفل آنان

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.
2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر
3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال.
4- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 20 سال.
5- آخرین فیش حقوقی سرپرست و تصویر حکم رسمی آزمایشی مستخدم.
6- یک قطعه عکس برای هر بیمه شده.

 تعویض و تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی:

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.
2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر
3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال.
4- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 20 سال.
5- آخرین فیش حقوقی سرپرست .

 صدور دفترچه بیمه تأمین اجتماعی برای کارکنان پیمانی و قراردادی

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.
2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر
3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال.
4-گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 20 سال.

 بيمه تكميلي

بيمه تکميلی دانشگاه در حال حاضر  بیمه آسیا می باشد و کليه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه آسیا و نحوه استفاده از آن را در سایت http://www.bimehasia.com می توانيد ملاحظه نماييد.

 مدارك لازم جهت دریافت هزینه از بيمه تكميلی آسیااجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.