سه شنبه, 04 مهر 1396

واحد وام و تسهیلات اداره رفاه


با توجه به اولویت های تعیین شده، واحد وام و تسهیلات اعضای محترم هیأت علمی جهت برخورداری از وام مسکن به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری را معرفی و همچنین هماهنگی و معرفی اعضای هیأت علمی و غیر اعضای هیأت علمی جهت استفاده از تسهیلات بانک ها را انجام می دهد.

 كمك هزينه ازدواج كارکنان(رسمي- پيمانی):

درخواست کتبی فرد متقاضی.
تصوير صفحات 5،4،3،2 سند ازدواج .
تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین.

 كمك هزينه فوت

گواهي فوت از اداره ثبت احوال یا شناسنامه ابطال شده متوفی
تصویر صفحه اول دفترچه بیمه متوفی.
درخواست كتبي .

 یارانه مهد کودک

درخواست کتبی متقاضی.
گواهی مهد کودک مبنی بر استفاده فرزند از مهدکودک.
تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه مادر و کپی صفحه اول فرزند.
لازم به ذکر است که یارانه ی مهد کودک تا پایان 5 سالگی پرداخت میگردد و استفاده کننده از این تسهیلات موظف است با پایان یافتن 5 سالگی فرزند خود مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهد، در غیر اینصورت تمامی وجه پرداختی از تاریخ اتمام 5 سال از حقوق ایشان کسر می گردد.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.