پنجشنبه, 22 آذر 1397

معرفی کارکنان کارگزینی

  شماره تماس اعضای اداره کارگزینی
 

اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

شبنم کیوان نیا

رئیس اداره

2086

_

مریم ملکی

کارشناس مسئول

2072

_

مریم حاجیان

کارشناس

2044

_

اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

نازنین جمشیدی

رئیس اداره

2089

_

اعظم وفایی

کارشناس مسئول

2087

_

طاهره نجفی

کارشناس

2075

_

سمیرا سهرابی

کارشناس

2036

_

مریم جمشیدی

کارشناس

2088

_


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.