دوشنبه, 30 بهمن 1396

معرفی کارکنان کارگزینی

 رئیس اداره کارگزینی غیر هیأت علمی: 

 

 رئیس اداره کارگزینی  هیأت علمی

شبنم کیوان نیا
تحصیلات : کارشناسی - حسابداری دولتی
شماره تماس:2086

 
 

  کارشناسان اداره  کارگزینی اعضای هیأت علمی

 مریم ملکی
تلفن :2072
رایانامه:mmaleki@alzahra.ac.ir
 مریم حاجیان
تلفن:2044
رایانامه:
  افسانه سادات سبزواری
تلفن: 2075
 رایانامه:


   
 
 ;کارشناسان اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی
   
 کارشناس مسئول امور اداری:
نازنین جمشیدی

تلفن:2086

رایانامه:njamshidi@alzahra.ac.ir

 اعظم وفایی

تلفن: 2087

رایانامه:avafaee@alzahra.ac.ir
  طاهره نجفی

تلفن:2088

رایانامه:tnajafi@alzahra.ac.ir


  سمیرا سهرابی

تلفن:2054

   

 
 

 مسئول بایگانی                                               کارشناس حضورو غیاب

 علیرضا گرجی                                                            سمیرا سهرابی

تلفن:2090                                                                  تلفن:2054

رایانامه:agorji@alzahra.ac.ir

 

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.