پنجشنبه, 10 فروردين 1396

اطلاعیه های امور اداری و پشتیبانی
اطلاعیه - تحویل بسته نوروری اطلاعیه - تحویل بسته نوروری
اعضای محترم هیأت علمی و غیرعضو هیأت علمی با سلام احتراماً به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی می رساند به مناسبت فرا رسیدن عید نو...


اطلاعیه - پرداخت یارانه و وام سفر به اعضا محترم دانشگاه اطلاعیه - پرداخت یارانه و وام سفر به اعضا محترم دانشگاه
به استحضار می رساند ،در راستای توسعه فرهنگ گردشگری وفراهم سازی زمینه سفر اعضا محترم دانشگاه ، به اعضای محترم دانشگاه یارانه سفر و وام سفر بر اساس دستو...اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.