درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   دوشنبه, 01 بهمن 1397

تصاویر اسلایدر

کمينه
02
.
چکیده: .
02
.
چکیده: .
02
.
چکیده: .
01
مراسم گرامیداشت روز جانباز در تاریخ 97/02/01 همزمان با ولادت با سعادت ابوالفضل العباس (ع) در مرکز همایش های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید
چکیده: .
01
مراسم گرامیداشت روز جانباز در تاریخ 97/02/01 همزمان با ولادت با سعادت ابوالفضل العباس (ع) در مرکز همایش های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید
چکیده: .
01
مراسم گرامیداشت روز جانباز در تاریخ 97/02/01 همزمان با ولادت با سعادت ابوالفضل العباس (ع) در مرکز همایش های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید
چکیده: .
01
مراسم گرامیداشت روز جانباز در تاریخ 97/02/01 همزمان با ولادت با سعادت ابوالفضل العباس (ع) در مرکز همایش های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید
چکیده: .
01
مراسم گرامیداشت روز جانباز در تاریخ 97/02/01 همزمان با ولادت با سعادت ابوالفضل العباس (ع) در مرکز همایش های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید
چکیده: .
01
مراسم گرامیداشت روز جانباز در تاریخ 97/02/01 همزمان با ولادت با سعادت ابوالفضل العباس (ع) در مرکز همایش های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید
چکیده: .
01
مراسم گرامیداشت روز جانباز در تاریخ 97/02/01 همزمان با ولادت با سعادت ابوالفضل العباس (ع) در مرکز همایش های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید
چکیده: .
01
مراسم گرامیداشت روز جانباز در تاریخ 97/02/01 همزمان با ولادت با سعادت ابوالفضل العباس (ع) در مرکز همایش های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید
چکیده: .
01
مراسم گرامیداشت روز جانباز در تاریخ 97/02/01 همزمان با ولادت با سعادت ابوالفضل العباس (ع) در مرکز همایش های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید
چکیده: .
01
مراسم گرامیداشت روز جانباز در تاریخ 97/02/01 همزمان با ولادت با سعادت ابوالفضل العباس (ع) در مرکز همایش های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید
چکیده: .
22
جشن پایان سال و اولین گرده همایی کلیه بازنشستگان دانشگاه الزهرا 96/12/19
چکیده: .
22
جشن پایان سال و اولین گرده همایی کلیه بازنشستگان دانشگاه الزهرا 96/12/19
چکیده: .
22
جشن پایان سال و اولین گرده همایی کلیه بازنشستگان دانشگاه الزهرا 96/12/19
چکیده: .
22
جشن پایان سال و اولین گرده همایی کلیه بازنشستگان دانشگاه الزهرا 96/12/19
چکیده: .
22
جشن پایان سال و اولین گردهمایی کلیه بازنشستگان دانشگاه الزهرا 96/12/19
چکیده: .
22
مراسم کاشت چندین نهال به همت معاونت اداری و مالی داشگاه در روز درختکاری 96/12/15
چکیده: .
22
مراسم کاشت چندین نهال به همت معاونت اداری و مالی داشگاه در روز درختکاری 96/12/15
چکیده: .
صفحه 1 از 2اولين   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين   

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.